testament

Testament

Ostatnia wola: testament

Testament jest jedyną formą rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci (art.941 kc), a co za tym idzie wyłącznie w drodze prawidłowo sporządzonego testamentu (o formach testamentu w kolejnym wpisie), można rozporządzić posiadanym majątkiem na wypadek własnej śmierci. W przypadku braku testamentu dochodzi do dziedziczenia ustawowego (zasady dziedziczenia są już dostępne w osobnych wpisach na stronie.)

Testator

Testator to autor testamentu, ostatniej woli. W testamencie można sporządzić oświadczenie wyłącznie jednego spadkodawcy (art.942 kc).

Odwołanie testamentu

Odwołanie testamentu jest oczywiście możliwe i można to zrobić bez większych trudności. Wystarczy bowiem by testator złożył stosowne oświadczenie a dokładnie czy a jeżeli tak to w jakiej części (zakresie) a może całości odwołuje testament (art.943 kc).
Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność, bądź wreszcie w ten sposób, że dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień (art.946 kc).
Jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu (art.947 kc).

Rodzaje testamentów

Polski system prawa cywilnego wyróżnia kilka rodzajów testamentów a więc ostatniej woli na wypadek śmierci. Testamenty dzielimy na dwie grupy:

Testamenty Zwyczajne:
a) holograficzny
b) notarialny
c) alograficzny

Testamenty Szczególne:
a) ustny
b) podróżny
c) wojskowy

Różnice w poszczególnych testamentach będziemy omawiać w kolejnych wpisach.
Więcej informacji mogą uzyskać Państwo w naszym centrum spadkobiercy

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *