spadek

Jak odrzucić spadek

W poprzednim wpisie wyjaśniliśmy czym jest odrzucenie spadku, jakie są jego skutki oraz terminy na jego odrzucenie. Dzisiejszym wpisem wyjaśnimy w jakiej formie należy spadek odrzucić.

Jak w poprzednich wpisach tak i w dzisiejszym w dalszym ciągu bazujemy na przepisach ustawy kodeks cywilny.
Ten o formie odrzucenia spadku mówi w art. 1018 kc.

Art. 1018. [Sposób złożenia i forma oświadczenia]
§ 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku złożone pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu jest nieważne.
§ 2. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku nie może być odwołane.
§ 3. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem.
Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym.

Jak odrzucić spadek - forma

Interesujący nas przepis czyli art. 1018 § 3 przewiduje dwa sposoby złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku.

I. Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć w Sądzie ustnie, z takiego oświadczenia Sąd sporządza protokół o czym mówi art. 641 kodeksu postępowania cywilnego – WAŻNE takie ustne oświadczenie trzeba wypowiedzieć przed Sądem nim upłynie termin 6 miesięczny od śmierci spadkodawcy – jeśli więc Sąd wyznaczy posiedzenie w sprawie spadkowej na termin przypadający później
koniecznym będzie złożenie oświadczenia w innej formie.

II. Oświadczenie można złożyć w Sądzie na piśmie- aby takie oświadczenie było skuteczne powinno być ono sporządzone z podpisem urzędowo poświadczonym, podpis zwykły nie spowoduje bowiem skuteczności takiego oświadczenia a tym samym i odrzucenia spadku.

III. Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć również przed notariuszem z którego ten sporządzi stosowny protokół art 94c ustawy o notariacie.

Sposób złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku jest tak samo istotny jak termin w którym należy tego dokonać. Złożenie bowiem oświadczenia w złej formie- innej niż ww. skutkować będzie, iż złożone oświadczenie nie poskutkuje odrzuceniem spadku a po upływie 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy
spadek przyjęty zostanie z dobrodziejstwem inwentarza.

Więcej informacji mogą uzyskać Państwo w naszym centrum spadkobiercy.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *