Testamentów Zwyczajnych

Rodzaje Testamentów Zwyczajnych

Kategorie testamentów Zwyczajnych:

W ostatnim wpisie (link tutaj) omawialiśmy czym jest testament, jak go sporządzić oraz jak odwołać. Dzisiaj natomiast zajmiemy się rodzajami testamentów zwyczajnych.

Polski system prawa cywilnego wyróżnia trzy rodzaje testamentów zwyczajnych (nie licząc szczególnych- ich tez są trzy rodzaje) a więc ostatniej woli na wypadek śmierci.
Testamenty te dzielimy na:
a) testament holograficzny
b) testament notarialny
c) testament alograficzny

Testament Holograficzny

Testament holograficzny, niegdyś najczęściej spotykana forma ostatniej woli, dzisiaj już wypierana przez testamenty notarialne, co jest oczywista konsekwencją szerszego dostępu do usług notarialnych. Czym jednakże jest ów enigmatyczny testament holograficzny – otóż jest niczym innym jak testamentem odręcznym. Do skuteczności takiego testamentu najważniejsze jest aby (i tu najważniejsze) był on sporządzony odręcznie – w całości. Dla jego skuteczności nie wystarczy podpisanie się odręcznie pod wydrukiem ostatniej woli (maszynopisem, kopią itd.). Cały testament musi być w całości od daty do podpisu sporządzony ODRĘCZNIE!

Art. 949. Testament holograficzny
§ 1. Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą.
§ 2. Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Testament Notarialny

Prostszą lecz bardziej czasochłonną forma ostatniej woli testatora. Prostsza z tego względu, że sporządzana w obecności Notariusza a więc profesjonalisty, bardziej czasochłonna, albowiem wymaga wizyty u Notariusza. Z pewnością jednak o wiele bardziej pewna forma wyrażenia ostatniej woli. Oczywiście sporządzana w formie Aktu Notarialnego.

Art. 950. Testament notarialny
Testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego.

Testament Allograficzny

Jest to rodzaj najrzadziej spotykanej formy testamentu zwyczajnego. Dziś raczej nie używany przez żyjących testatorów, co nie zmienia faktu, iż w obrocie takie testamenty nadal funkcjonują po rodzicach, dziadkach pradziadkach.
Testament allograficzny sporządza się w obecności wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego, przy udziale dwóch świadków. Z czynności przedstawiającej ostatnią wolę testatora sporządza się protokół. Protokół ów jest odczytywany a następnie spadkodawca w obecności świadków go podpisuje. Protokół musi zostać podpisany również przez świadków oraz przyjmującego oswiadczenie.

Art. 950. Testament notarialny
Testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego.

Więcej informacji mogą uzyskać Państwo w naszym centrum spadkobiercy

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *