Rozwód bez winy a alimenty
|

Rozwód bez winy a alimenty

Obowiązujące przepisy prawa przewidują możliwość rozwiązania związku małżeńskiego z orzeczeniem winy obu małżonków, wyłącznej winy jednego z nich lub bez orzekania o winie małżonków co wiąże się z określonymi konsekwencjami prawnymi jak i finansowymi. Skupmy się na kwestiach natury finansowej związanej z obowiązkiem alimentacyjnym ustalanym na rzecz jednego z małżonków. Ustalając wysokość alimentów w rozwodzie…

Do kiedy alimenty? 25 lat czy można wcześniej?

Do kiedy alimenty? 25 lat czy można wcześniej?

W naszej pracy niezwykle często spotykamy się z całkowicie bezpodstawnym twierdzeniem klientów, że alimenty należą się dziecku tylko do 25 roku życia. Co całkowitą bzdurą. Dla wszystkich oczywistym być powinno, że do podstawowych obowiązków rodzica jest dbanie o dziecko. O jego zdrowie, edukację, wychowanie oraz dostarczanie środków na koszty jego utrzymania i wychowania zarazem. Powyższe…

Alimenty a inflacja

Alimenty a inflacja

Zgodnie z art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”.Najważniejszym elementem jest tutaj zmiana stosunków łączących uprawnionego do alimentów i zobowiązanego. Obecnie rosnąca inflacja a co za tym idzie wzrastające ceny dóbr konsumpcyjnych ma wyraźne przełożenie na miesięczne koszty utrzymania tak uprawnionego jak i…

Fundamentalne zasady w sprawach o alimenty

Fundamentalne zasady w sprawach o alimenty

O postępowaniach rodzinnych w tym o sprawach w zakresie dochodzenia obowiązku alimentacyjnego, jego zmiany czy uchylenia napisano już niezwykle wiele. Jednakże lwia cześć tego co już napisano i tego co zostanie jeszcze napisane jest prawie zawsze w jakimś stopniu powiązane z Uchwałą Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987…