Rozwód bez winy a alimenty
|

Rozwód bez winy a alimenty

Obowiązujące przepisy prawa przewidują możliwość rozwiązania związku małżeńskiego z orzeczeniem winy obu małżonków, wyłącznej winy jednego z nich lub bez orzekania o winie małżonków co wiąże się z określonymi konsekwencjami prawnymi jak i finansowymi. Skupmy się na kwestiach natury finansowej związanej z obowiązkiem alimentacyjnym ustalanym na rzecz jednego z małżonków. Ustalając wysokość alimentów w rozwodzie…

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – wyjazd rodzica za granicę

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – wyjazd rodzica za granicę

Zgodnie z art. 111 § 1 K.r.o., jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców. Przeszkoda w wykonywaniu władzy…

Jazda pod wpływem alkoholu – przepadek pojazdu

Jazda pod wpływem alkoholu – przepadek pojazdu

Podstawowe pytanie, „czy na dzień dzisiejszy za jazdę pod wpływem alkoholu Sąd „zabierze” mi samochód”. Zasadnicza odpowiedź na to jest dość skomplikowana a zarazem bardzo niepewna i zależy od dwóch czynników. 1) jeśli czytasz ten wpis przed dniem 14.03.2024 r to odpowiedź brzmi – nie, jeśli natomiast czytasz ten wpis to odpowiedź brzmi tak ale to…

Zdrada nie zawsze oznacza winy w rozwodzie.

Zdrada nie zawsze oznacza winy w rozwodzie.

Czy każda zdrada małżonka prowadzi do jego winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego i skutkuje orzeczeniem winy w rozwodzie? Oczywiście tak nie jest. Chociaż wiele osób myśli przeciwnie. Wielu klientów jest przekonana, że skoro już odkryła zdradę małżonka to ma orzeczenie rozwodu z winą w garści. Sytuacja ta równie często się odwraca kiedy zdradzający małżonek dowiaduje…

Do kiedy alimenty? 25 lat czy można wcześniej?

Do kiedy alimenty? 25 lat czy można wcześniej?

W naszej pracy niezwykle często spotykamy się z całkowicie bezpodstawnym twierdzeniem klientów, że alimenty należą się dziecku tylko do 25 roku życia. Co całkowitą bzdurą. Dla wszystkich oczywistym być powinno, że do podstawowych obowiązków rodzica jest dbanie o dziecko. O jego zdrowie, edukację, wychowanie oraz dostarczanie środków na koszty jego utrzymania i wychowania zarazem. Powyższe…

Alimenty a inflacja

Alimenty a inflacja

Zgodnie z art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”.Najważniejszym elementem jest tutaj zmiana stosunków łączących uprawnionego do alimentów i zobowiązanego. Obecnie rosnąca inflacja a co za tym idzie wzrastające ceny dóbr konsumpcyjnych ma wyraźne przełożenie na miesięczne koszty utrzymania tak uprawnionego jak i…

Fundamentalne zasady w sprawach o alimenty

Fundamentalne zasady w sprawach o alimenty

O postępowaniach rodzinnych w tym o sprawach w zakresie dochodzenia obowiązku alimentacyjnego, jego zmiany czy uchylenia napisano już niezwykle wiele. Jednakże lwia cześć tego co już napisano i tego co zostanie jeszcze napisane jest prawie zawsze w jakimś stopniu powiązane z Uchwałą Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987…

Rodzaje Testamentów Szczególnych

Rodzaje Testamentów Szczególnych

Kategorie testamentów Szczególnych: W ostatnim wpisie omawialiśmy czym jest testament, jak go sporządzić oraz jak odwołać. Dzisiaj natomiast zajmiemy się rodzajami testamentów szczególnych. Polski system prawa cywilnego wyróżnia trzy rodzaje testamentów szczególnych, a więc ostatniej woli na wypadek śmierci. Testamenty te dzielimy na:a) testament ustnyb) testament podróżnyc) testament wojskowy Utrata mocy testamentu szczególnego Testamenty szczególne…

Rodzaje Testamentów Zwyczajnych

Rodzaje Testamentów Zwyczajnych

Kategorie testamentów Zwyczajnych: W ostatnim wpisie (link tutaj) omawialiśmy czym jest testament, jak go sporządzić oraz jak odwołać. Dzisiaj natomiast zajmiemy się rodzajami testamentów zwyczajnych. Polski system prawa cywilnego wyróżnia trzy rodzaje testamentów zwyczajnych (nie licząc szczególnych- ich tez są trzy rodzaje) a więc ostatniej woli na wypadek śmierci.Testamenty te dzielimy na:a) testament holograficznyb) testament…

Testament

Testament

Ostatnia wola: testament Testament jest jedyną formą rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci (art.941 kc), a co za tym idzie wyłącznie w drodze prawidłowo sporządzonego testamentu (o formach testamentu w kolejnym wpisie), można rozporządzić posiadanym majątkiem na wypadek własnej śmierci. W przypadku braku testamentu dochodzi do dziedziczenia ustawowego (zasady dziedziczenia są już dostępne w osobnych wpisach…