Blokada alkoholowa- czyli jak „odzyskać” uprawnienia do prowadzenia pojazdami pomimo zakazu

W naszej pracy dziesiątki razy spotykałem się z sytuacją, w której jeszcze na wczesnym etapie postępowania karnego podejrzany tuż po zatrzymaniu i pierwszym badaniu zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu tłumaczył, iż dzisiaj alkoholu nie spożywał a od rana czuje się dobrze i że wczoraj wypił, ale nic nie wskazywało aby nadal był pod wpływem.

Co więc się stało? Otóż jeśli tak było, to ów podejrzany a zapewne później i oskarżony (o ile zawartość alkoholu w organizmie wyniosła lub prowadziła do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ albo w wydychanym powietrzu wyniosła powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.), miał tzw. „kaca”.

Niestety wielu z kierujących bagatelizuje fakt uprzedniego spożywania alkoholu, jeśli czuje się dobrze i myśli, iż to ich nie dotyczy, zaś pozostała część mimo najszczerszych chęci nie ma możliwości by zweryfikować to czy może już prowadzić samochód.

Jeśli zatem jechałeś samochodem w stanie nietrzeźwości, nawet pomimo braku wiedzy o tymże fakcie to może czekać cię niemiłe rozczarowanie, jakim będzie pozbawienie uprawnień do kierowania pojazdami na okres od 3 lat w górę (szczegóły kar i środków karnych w poprzednim wpisie).

I tu powstaje pytanie czy można w jakiś sposób ratować się jeśli pracujemy i prawo jazdy jest nam niezbędne do życia albo z innych powodów nie możemy bez niego normalnie funkcjonować?

Otóż na powyższą sytuację nasz ustawodawca przewidział stosowne remedium (zakładając, że nie nastąpiło warunkowe umorzenie postępowania z odstąpieniem od orzekania o zakazie prowadzenia pojazdów- o czym w kolejnym wpisie).

Remedium tym są przepisy kodeksu karnego wykonawczego a dokładnie art. 182a, który przewiduje możliwość „zmiany” formy zakazu prowadzenia pojazdów, a co za tym idzie przy spełnieniu odpowiednich przesłanek możemy powrócić do prowadzenia pojazdów pod pewnymi warunkami.

Zgodnie z powołanym przepisem jeśli Sąd orzekł o zakazie prowadzenia pojazdów- załóżmy, że na okres 3 lat, a oskarżony wykonywał ten zakaz przez co najmniej połowę czasu jego trwania (oddał dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdami, i faktycznie takowych nie prowadził), to po upływie półtora roku ów oskarżony będzie mógł wystąpić z wnioskiem o to by Sąd zmienił formę orzeczonego zakazu.

Jeśli Sąd przychyli się do owego wniosku, to może orzec o tym, że skazany do końca okresu obowiązywania zakazu nie będzie miał prawa jeździć pojazdami które nie są wyposażone w blokadę alkoholową.

Co nam to daje? Otóż bardzo dużo, albowiem po takim rozstrzygnięciu ów sprawca będzie mógł prowadzić pojazdy do końca okresu zakazu, ale tylko takie w których zamontuje blokadę alkoholową.

Zatem możesz jeździć samochodem mimo zakazu ale tylko takim, w którym zamontujesz specjalne urządzenie- o ile Sąd na to zezwoli.

Zainteresowanych większą ilością szczegółów zapraszamy do kontaktu.
Po więcej wpisów zapraszamy na nasz Blog Radców Prawnych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *