odrzucenie spadku

Odrzucenie spadku

W poprzednich wpisach opisywaliśmy czym jest spadek oraz kiedy następuje otwarcie spadku. Dzisiaj należałoby się pochylić nad kwestią odrzucenia spadku.

Długi spadkowe

Spadek niestety można odziedziczyć również z długami.
Mówi o tym wprost art.922 § 1 kc, albowiem do spadku wchodzą nie tylko prawa majątkowe zmarłego ale również i jego obowiązki m.in.długi.

Odrzucenie spadku

Nim zdecydujemy się na przyjecie spadku warto jest zweryfikować czy zmarły spadkodawca nie pozostawił po sobie długów. Jeśli nasza weryfikacja niestety wypadnie pozytywnie, a długi przewyższają aktywa spadkowe warto poważnie zastanowić się czy spadku nie odrzucić.

Polskie prawo dopuszcza sytuację, w której spadkobierca nie chcąc ponosić odpowiedzialności za długi spadkowe spadek odrzuci a mówi o tym:
Art. 1012. [Przyjęcie wprost albo z dobrodziejstwem inwentarza, odrzucenie] Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

Termin na odrzucenie spadku

Jest to niezwykle ważne albowiem termin do odrzucenia spadku jest krótki i wynosi zaledwie 6 miesięcy od chwili, w której spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania (w większości przypadków jest to zbieżne z chwila kiedy dowiemy się o śmierci spadkodawcy):
Art. 1015. [Termin do złożenia oświadczenia] § 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Skutek odrzucenia spadku

W konsekwencji odrzucenia spadku, odrzucający spadek nie dziedziczy. W polskim prawie dochodzi do fikcji, w której przyjmuje się że taka osoba (odrzucający spadek) nie dożyła otwarcia spadku.
Art. 1020. [Skutki odrzucenia spadku] Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.

Wydawać by się mogło ze to załatwia całą sprawę, ale jeśli osoba która spadek odrzuciła ma własne dzieci to te właśnie dzieci dziedziczą w miejsce osoby, która spadek odrzuciła. Powyższe jest konsekwencją właśnie powołanej fikcji prawnej jaką jest uznanie że odrzucający nie dożył otwarcia spadku.

W takim przypadku dzieci również muszą spadek odrzucić!
O formach odrzucenia spadku napiszemy w kolejnym wpisie.

Więcej informacji mogą uzyskać Państwo w naszym centrum spadkobiercy.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *