spadek

Spadek

W zasadzie niby dla każdego jest to oczywiste czym jest spadek. Jednakże nie każdy zna ustawowe pojęcie spadku i konsekwencji jego otwarcia.

Po pierwsze spadek to ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego, który przechodzi z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. W tym miejscu już zaczynają pojawiać się pierwsze problemy. A mianowicie – spadek nie jest tylko ogółem praw w ujęciu pozytywnym. Spadkiem są również obowiązki. W tym przypadku również i długi, które się dziedziczy (o ile nie odrzuci się spadku- o terminach na odrzucenie spadku dowiesz się więcej w pozostałych wpisach).

Spadek - otwarcie i chwila nabycia

W akapicie powyżej celowo wskazano, że spadek się dziedziczy, a nie że można go odziedziczyć. Skąd ta różnica? Różnica ta ma najważniejsze znaczenie dla każdego spadkobiercy. Albowiem chwilą nabycia spadku nie jest moment wizyty u notariusza czy w sądzie. Chwilą nabycia spadku jest dzień otwarcia spadku.

Czym jest zatem ów dzień otwarcia spadku? Otóż dniem otwarcia spadku jest dzień śmierci spadkodawcy. A zatem z chwilą śmierci spadkodawcy następuje otwarcie spadku. A z chwilą otwarcia spadku następuje jego nabycie.

Przepisy:

Art. 922. Elemety i zakres spadku.
§ 1. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.
§ 2. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.
§ 3. Do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spad­kodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspoko­jenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń, jak również inne obowiązki przewidziane w przepisach księgi niniejszej.

Art. 924 Chwila otwarcia spadku.
Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.

Art. 925 Nabycie spadku.
Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

Tak więc od razu z chwilą śmierci spadkodawcy jego spadkobiercy (czy wiedzą o śmierci czy też nie) już nabywają ogół praw i obowiązków spadkodawcy. Więc jeśli w spadku były obowiązki w postaci np. długów to spadkobierca od razu staje się dłużnikiem.

Więcej informacji mogą uzyskać Państwo w naszym centrum spadkobiercy.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *