Jak odrzucić spadek

Jak odrzucić spadek

W poprzednim wpisie wyjaśniliśmy czym jest odrzucenie spadku, jakie są jego skutki oraz terminy na jego odrzucenie. Dzisiejszym wpisem wyjaśnimy w jakiej formie należy spadek odrzucić. Jak w poprzednich wpisach tak i w dzisiejszym w dalszym ciągu bazujemy na przepisach ustawy kodeks cywilny. Ten o formie odrzucenia spadku mówi w art. 1018 kc. Art. 1018….

Odrzucenie spadku

Odrzucenie spadku

W poprzednich wpisach opisywaliśmy czym jest spadek oraz kiedy następuje otwarcie spadku. Dzisiaj należałoby się pochylić nad kwestią odrzucenia spadku. Długi spadkowe Spadek niestety można odziedziczyć również z długami. Mówi o tym wprost art.922 § 1 kc, albowiem do spadku wchodzą nie tylko prawa majątkowe zmarłego ale również i jego obowiązki m.in.długi. Odrzucenie spadku Nim…