Koniec zdalnych rozpraw w rozwodzie

Skończył się czas zdalnych rozpraw w postępowaniu rozwodowym. Czas pandemii i okres po nim następujący był pewnego rodzaju nowością dla funkcjonowania Sądownictwa w Polsce i tego w jaki sposób prowadzone były rozprawy.

Wprowadzone rozwiązania umożliwiajcie zdalne uczestnictwo w rozprawie były pewnego rodzaju błogosławieństwem dla stron, sądów i pełnomocników. Rozprawy takie bowiem odbywały się w większości przypadków przed ekranem komputera albo smartphona.

Zakres stosowania rozpraw zdalnych od 13.03.2024 r. uległ pewnym zmianom. Zmiany te dotyczyły posiedzeń w sprawach odbywających się za zamkniętymi drzwiami, czyli m.in. w sprawach rozwodowych, rodzinnych.

Od 14 marca 2024 r. sprawy rozwodowe nie mogą odbywać się zdalnie. Wyjątkiem od tej zasady będzie uczestnictwo zdalne ale uczestnicy łączyć się będą z sali sądowej- czyli będą w sądzie ale innym. Zgodnie z przepisami dopuszczalne jest jednak przeprowadzenie dowodu na odległość, pod warunkiem, że przyspieszy to rozpoznanie sprawy lub przyczyni się do ograniczenia jego kosztów.

Zmiany o których mowa objęły m.in. art. 154 i art. 427 kpc – dotyczących spraw o unieważnienie małżeństwa, o ustalenie jego istnienia lub nieistnienia i o rozwód oraz o separację na żądanie jednego z małżonków.

W obecnym brzmieniu

art. 154. § 1 kodeksu postępowania cywilnego „Podczas posiedzenia odbywającego się przy drzwiach zamkniętych mogą być obecni na sali: strony, interwenienci uboczni, ich przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy, prokurator oraz osoby zaufania po dwie z każdej strony. Przepisów o posiedzeniu zdalnym nie stosuje się, chyba że wszyscy uczestnicy czynności przebywają w budynkach sądowych.”

oraz

art. 427 kodeksu postępowania cywilnego „Posiedzenia odbywają się przy drzwiach zamkniętych, chyba że obie strony żądają publicznego rozpoznania sprawy, a sąd uzna, że jawność nie zagraża moralności. Odbycie posiedzenia przy drzwiach zamkniętych nie stoi na przeszkodzie przeprowadzeniu dowodu na odległość w ramach posiedzenia zdalnego, jeżeli w istotny sposób przyspieszy to rozpoznanie sprawy lub przyczyni się znacznie do zaoszczędzenia kosztów.”

Tak więc od 14.03.2024 r. możliwość zdalnego uczestnictwa w postępowaniu rozwodowym została mocno ograniczona. Jak wpłynie to na terminy rozpoznawania spraw rozwodowych tego dowiemy się w najbliższych miesiącach.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *