|

Rozwód bez winy a alimenty

Obowiązujące przepisy prawa przewidują możliwość rozwiązania związku małżeńskiego z orzeczeniem winy obu małżonków, wyłącznej winy jednego z nich lub bez orzekania o winie małżonków co wiąże się z określonymi konsekwencjami prawnymi jak i finansowymi.

Skupmy się na kwestiach natury finansowej związanej z obowiązkiem alimentacyjnym ustalanym na rzecz jednego z małżonków.

Ustalając wysokość alimentów w rozwodzie bez orzekania o winie sąd zobowiązany jest do sprawdzenia czy małżonek, który alimentów żąda znajduje się w niedostatku, o czym mówi art. 60 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

„Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.”

Niedostatek to stan, w którym dana osoba nie może zaspokoić usprawiedliwionych potrzeb życiowych, nie posiada bowiem wystarczających środków finansowych. Pamiętać należy, że sąd nie uwzględni tego typu roszczeń, jeśli na przykład małżonek intencjonalnie nie podejmuje pracy zarobkowej chociaż ma taką możliwość albo nie chce sprzedać części majątku, podczas gdy uzyskane w ten sposób pieniądze zapewniłyby mu przyzwoitą egzystencję.

Alimenty nie przysługują także osobie, która znalazła się w niedostatku z własnej winy, co oznacza, że w skutek np. nałogu sama doprowadziła do negatywnej dla siebie sytuacji. Z drugiej strony, powodem do nieprzyznania alimentów nie jest sytuacja, kiedy osoba ubiegająca się o nie dysponuje ruchomościami, które zdaniem drugiej strony mogłaby spieniężyć, jednakże służą one przykładowo do zarobkowania, bądź też bezpośredniego zaspokajania potrzeb.

Orzeczenie przez sąd rozwodu bez winy oraz zasądzenie na rzecz jednego z małżonków alimentów na jego rzecz nie dotyczy kwestii obowiązku alimentacyjnego na dzieci, który to spoczywa na obu rodzicach.

Długość trwania obowiązku alimentacyjnego jest dokładnie określona przepisami ustawy, a dokładniej art. 60 § 3 KRiO. Wskazuje on, iż obowiązek alimentacyjny w stosunku do małżonka wygasa, kiedy zawrze on kolejne małżeństwo. W przypadku omawianego rozwodu bez orzeczenia winy, obowiązek alimentacyjny wygasa po upływie 5 lat od dnia orzeczenia rozwodu. Oczywiście ze względu na szczególne okoliczności sąd może obowiązek alimentacyjny przedłużyć, na żądanie uprawnionego.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *