Nagrywanie rozmów telefonicznych bez zgody.

Czy nagrywanie rozmów telefonicznych jest prawnie dopuszczalne bez zgody drugiej osoby, czy możemy nagrywać rozmowy telefoniczne bez informowania o tym rozmówcy?

Standardowo jak to bywa w naszym systemie prawnym odpowiedzią na to pytanie jest najczęściej używane przez prawników słowo i jest nim- „ to zależy”.

Zasadniczo odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, nagrywanie jest i nie jest prawnie dopuszczalne, a wszystko zależy od konkretnej sytuacji.

Nie jest zabronione nagrywanie rozmowy, w której sami uczestniczymy i jej treści są skierowane m.in. do nas samych- wtedy nie ma żadnego zakazu jeśli chodzi o utrwalanie takiej rozmowy.

Inaczej ma się sprawa kiedy chcemy nagrać rozmowę, w której nie uczestniczymy a więc pozyskać dostęp do informacji dla nas nie przeznaczonej np. podsłuchem albo potajemnie, ogólnie rzecz ujmując bezprawnie. Tak opisane zachowanie wypełnia znamiona czynu zabronionego określonego w art. 267 kodeksu karnego i jest karalne

Art. 267. [Bezprawne uzyskanie informacji]

§ 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego.

§ 3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.

§ 4. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1-3 ujawnia innej osobie.

§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-4 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Podsumowując nagrywać rozmowy można ale te w których uczestniczymy- i co dla wielu istotne, nie ma wymogu komunikowania rozmówcy, że jest nagrywany. Przedstawione zastrzeżenia dotyczą oczywiście również rozmów odbywanych telefonicznie oraz za pomocą oprogramowania do rozmów grupowych.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *