Dziedziczenie po rodzicach

Dziedziczenie po rodzicach

Dzisiejszy wpis dotyczył będzie jednego z rodzaju dziedziczenia czyli dziedziczenie po rodzicach. Polski system prawa cywilnego zawiera szereg regulacji dotyczących tego kto i w jakiej kolejności dziedziczy spadek po zmarłym spadkodawcy.

Obowiązujące Przepisy dotyczące dziedziczenia po rodzicach

Po pierwsze, kolejność dziedziczenia w pierwszej linii opisana jest w art. 931 kodeksu cywilnego którego pełna treść jest poniżej.
Art. 931. Spadkobiercy ustawowi powoływani w pierwszej kolejności
§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.
§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

Po drugie w ogólnym ujęciu (najprościej jak się da):
Zstępni- wszyscy spadkobiercy w linii dziedziczenia w dół (np. dzieci)
Wstępni- wszyscy spadkobiercy w linii dziedziczenia do góry (np. dziadkowie)

Kto zatem dziedziczy po rodzicach

Wobec powyższego, w pierwszej kolejności po zmarłym rodzicu dziedziczy jego małżonek oraz dzieci (wszystkie dzieci w tym pozamałżeńskie i przysposobione- adoptowane) w częściach równych przy czym małżonek nie mniej niż ¼.

Dziedziczenie po rodzicach - przykłady

Przykład A: Zmarły Jan Kowalski w chwili śmierci miał żoną Marię Kowalska oraz dwójkę dzieci Piotra i Pawła Kowalskiego.
Rozwiązanie A: Spadek po zmarłym Janie Kowalskim dziedziczy żona Maria Kowalska w wysokości 1/3, Piotr Kowalski w wysokości 1/3 oraz Paweł Kowalski 1/3

Przykład B: Zmarły Jan Kowalski w chwili śmierci miał żoną Marię Kowalska oraz dwójkę dzieci pochodzących z tego małżeństwa tj Piotra i Pawła Kowalskiego oraz jedno dziecko poza małżeńskie Anne Kowalską i jedno przysposobione (adoptowane) Mikołaja Nowaka.
Rozwiązanie B: Po zmarłym zmarłym Janie Kowalskim dziedziczy żona Maria Kowalska w wysokości ¼ (ustawowo nigdy nie dziedziczy mniej niż ¼) oraz każde z dzieci w wysokości 3/16

Przykład C: Zmarły Jan Kowalski w chwili śmierci miał żoną Marię Kowalska oraz jedno dziecko Pawła Kowalskiego.
Rozwiązanie C: Po zmarłym zmarłym Janie Kowalskim dziedziczy żona Maria Kowalska w wysokości ½ oraz syn Paweł Kowalski również w wysokości ½.

Przedstawione przykłady są tymi z kategorii najprostszych. Sytuacje zaczynają się komplikować np. w rodzinach wielodzietnych, gdzie np. przed rodzicem zmarło jedno z jego dzieci, które samo miało dzieci itd.

Konfiguracji dziedziczenia jest tak wiele jak wiele jest przypadków spadkobrania. W każdym przypadku wysokość udziałów i pierwszeństwo dziedziczenia może być diametralnie różna.

Pozostałe kwestie dziedziczenia będziemy omawiać w kolejnych wpisach.
Więcej informacji mogą uzyskać Państwo w naszym centrum spadkobiercy

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *