Zdrada nie zawsze oznacza winy w rozwodzie.

Zdrada nie zawsze oznacza winy w rozwodzie.

Czy każda zdrada małżonka prowadzi do jego winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego i skutkuje orzeczeniem winy w rozwodzie? Oczywiście tak nie jest. Chociaż wiele osób myśli przeciwnie. Wielu klientów jest przekonana, że skoro już odkryła zdradę małżonka to ma orzeczenie rozwodu z winą w garści. Sytuacja ta równie często się odwraca kiedy zdradzający małżonek dowiaduje…